đèn vàng

Nhiều người Việt đang hiểu sai về đèn vàng?

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ