Đánh bạn gái cũ nhập viện

Thanh niên Hà Tĩnh đánh bạn gái cũ nhập viện sau lễ ăn hỏi

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ