đánh bạn gái cũ

Thanh niên Hà Tĩnh đánh bạn gái cũ nhập viện sau lễ ăn hỏi

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ

Hà Tĩnh: Người đánh bạn gái cũ là công an, con phó chủ tịch huyện

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ