container tông sập tường ở sài gòn

Sài Gòn: Xe đầu kéo tông sập tường, cửa ngõ vào trung tâm kẹt cứng

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ