chất thải Formosa

Toàn cảnh Formosa chôn rác thải ở trang trại GĐ môi trường Kỳ Anh

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ