chẩn đoán nhầm

Long An: Cưa chân vì bác sĩ chẩn đoán chấn thương phần mềm

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ