cấp cứu

Đập hàng loạt lan can cầu để... xe

Đập hàng loạt lan can cầu để... xe "sếp" đi qua?

Giá bán: Thỏa thuận

Liên hệ: 01652352345

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ

Trẻ nguy kịch, vẫn phải đóng tiền mới được cấp cứu

Trẻ nguy kịch, vẫn phải đóng tiền mới được cấp cứu

Giá bán: Thỏa thuận

Liên hệ: 01652352345

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ

Có hay không xe cứu thương tư nhân “đừng mơ” đón khách bệnh viện?

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ