Bộ giao thông vận tải

Vay Trung Quốc 7.000 tỷ làm cao tốc: 'Ai ăn bánh thì trả tiền'

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ