Bệnh viện Tịnh Biên

Trẻ nguy kịch, vẫn phải đóng tiền mới được cấp cứu

Trẻ nguy kịch, vẫn phải đóng tiền mới được cấp cứu

Giá bán: Thỏa thuận

Liên hệ: 01652352345

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ