bắn chết người

An Giang:Trung tá công an bắn chết chủ tiệm vàng xin khoan hồng

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ