bác sĩ

Long An: Cưa chân vì bác sĩ chẩn đoán chấn thương phần mềm

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ

Bác sĩ Việt Đức mổ nhầm chân còn đòi thêm tiền?

Bác sĩ Việt Đức mổ nhầm chân còn đòi thêm tiền?

Giá bán: Thỏa thuận

Liên hệ: 01652352345

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ

Cảm động những người mẹ ung thư nhường sự sống cho con

Tỉnh thành: Đông Bắc Bộ