Bản đồ đường đi

https://www.google.com/maps/search/Ng%C3%A3+ba+Gi%E1%BA%A3i+Ph%C3%B3ng+-+Ph%C3%A1p+V%C3%A2n,+Gi%E1%BA%A3i+Ph%C3%B3ng,+Ho%C3%A0ng+Li%E1%BB%87t,+Ho%C3%A0ng+Mai,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@20.9656349,105.7861746,12z
Đánh giá salon
0 / 0 đánh giá    
Thông tin liên hệ
Toyota Giải Phóng - CN Pháp Vân

Số điện thoại : 0911468888
Email: toyotagiaiphongcnphapvan@gmail.com

Xe mới
Bán xe ôtô Toyota Camry 2016
Bán xe ôtô Toyota Camry 2016

Giá bán: 1,263,000,000đ

Xe mới

Bán xe ôtô Toyota Yaris 2016
Bán xe ôtô Toyota Yaris 2016

Giá bán: 710,000,000đ

Xe mới

Bán xe ôtô Toyota Vios 2016
Bán xe ôtô Toyota Vios 2016

Giá bán: 649,000,000đ

Xe mới