Xe mới

Bán xe ôtô Fuso Canter 2016 Hà Nội

Bán xe ôtô Fuso Canter 2016 Hà Nội

Giá bán: 660,000,000đ

Xe mới

Liên hệ: 0904853666

Bán xe tải Fuso Canter 2016 tại Hà Nội

Bán xe tải Fuso Canter 2016 tại Hà Nội

Giá bán: 660,000,000đ

Xe mới

Liên hệ: 0904853666

Bán xe ôtô Fuso Fighter 2017 - Hà Nội

Bán xe ôtô Fuso Fighter 2017 - Hà Nội

Giá bán: 790,000,000đ

Xe mới

Liên hệ: 0904853666

Bán xe Fuso Fighter 2017 tại Hà Nội

Bán xe Fuso Fighter 2017 tại Hà Nội

Giá bán: 1,240,000,000đ

Xe mới

Liên hệ: 0904853666

Bán xe ôtô khách Fuso Rosa 2017 tại Hà Nội

Bán xe ôtô khách Fuso Rosa 2017 tại Hà Nội

Giá bán: 1,250,000,000đ

Xe mới

Liên hệ: 0904853666

Bán xe ôtô tải Fuso Canter 2017 tải Hà Nội

Bán xe ôtô tải Fuso Canter 2017 tải Hà Nội

Giá bán: 690,000,000đ

Xe mới

Liên hệ: 0904853666

Danh mục xe hơi
Thông tin liên hệ
Fuso An Phú Thành

Số điện thoại : 0904853666
Email: sonfuso1@gmail.com

Xe mới
Bán xe ôtô Fuso Canter 2016 Hà Nội
Bán xe ôtô Fuso Canter 2016 Hà Nội

Giá bán: 660,000,000đ

Xe mới

Bán xe tải Fuso Canter 2016 tại Hà Nội
Bán xe tải Fuso Canter 2016 tại Hà Nội

Giá bán: 660,000,000đ

Xe mới

Bán xe ôtô Fuso Fighter 2017 - Hà Nội
Bán xe ôtô Fuso Fighter 2017 - Hà Nội

Giá bán: 790,000,000đ

Xe mới

Bán xe Fuso Fighter 2017 tại Hà Nội
Bán xe Fuso Fighter 2017 tại Hà Nội

Giá bán: 1,240,000,000đ

Xe mới

Bán xe ôtô khách Fuso Rosa 2017 tại Hà Nội
Bán xe ôtô khách Fuso Rosa 2017 tại Hà Nội

Giá bán: 1,250,000,000đ

Xe mới

Bán xe ôtô tải Fuso Canter 2017 tải Hà Nội
Bán xe ôtô tải Fuso Canter 2017 tải Hà Nội

Giá bán: 690,000,000đ

Xe mới