Lấy lại mật khẩu

Dùng để quản lý tài khoản cá nhân

Bạn có tài khoản Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản?

Lưu ý: quy trình lấy lại mật khẩu

B1. Nhập email tài khoản cần lấy lại mật khẩu.

B2. Hệ thống sẽ kiểm tra và gửi thư điện tử xác nhận yêu cầu reset mật khẩu tài khoản về email.

B3. Bạn truy cập vào email và xác nhận reset mật khẩu qua đường link trong thư điện tử được hệ thống SanOtoVietNam.Com.VN gửi đến.

B4. Hệ thống xác nhận yêu cầu reset mật khẩu và gửi thư điện tử bao gồm mật khẩu mới về email.

B5. Bạn kiểm tra email lấy mật khẩu mới và đăng nhập.