Luật sư bày cách di dời ngay trạm BOT Cai Lậy

Ngày đăng: 03/12/2017

Luật sư Phùng Thanh Sơn: "Các tài xế nên kiện chủ đầu tư ra tòa để yêu cầu chủ đầu tư di dời trạm thu phí BOT đi nơi khác.

 

Luật sư Phùng Thanh Sơn:

“Các tài xế nên kiện chủ đầu tư ra tòa để yêu cầu chủ đầu tư di dời trạm thu phí BOT đi nơi khác.

Hợp đồng mà chủ đầu tư và Bộ GTVT ký là hợp đồng kinh tế chứ không phải là quyết định hành chính hay là một văn bản quy phạm pháp luật mà không thể thay đổi được.

Do đó, người dân không cần quan tâm đến Hợp đồng mà Chủ đầu tư và Bộ GTVT đã thỏa thuận cái gì nhưng có một điều chắc chắn là việc đặt trạm BOT tại vị trí hiện nay là không hợp lý và hợp pháp, nó làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Một khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm thì người dân có quyền kiện chủ đầu tư ra tòa để yêu cầu bồi thường thiệt hại và chấm dứt hành vi vi phạm (phải di dời trạm BOT đi nơi khác hợp lý và hợp lẽ công bằng).

Và theo luật tố tụng dân sự hiện nay thì tòa án có nghĩa vụ phải thụ lý và giải quyết. Trong trường hợp không có luật để giải quyết thì giải quyết trên cơ sở của lẽ công bằng. Trong trường hợp pháp luật bất hợp lý thì tòa án có nghĩa vụ phải kiến nghị thay đổi những quy định bất hợp lý đó.

Luật sư bày cách di dời ngay trạm BOT Cai Lậy - Sàn ô tô Việt Nam

Luật sư Phùng Thanh Sơn

Còn quyền lợi của chủ đầu tư được giải quyết như thế nào thì đó là chuyện của Chủ đầu tư và Bộ GTVT. Nếu các thỏa thuận trong hợp đồng BOT bất hợp pháp thì nó đương nhiên bị vô hiệu và không ràng buộc nghĩa vụ bồi thường của Bộ GTVT.

Trong vụ việc này ai cũng thấy là việc đặt trạm thu phí BOT ở vị trí hiện nay là không công bằng và không hợp lý nên chắc chắn nếu tòa án xét xử công minh thì phải buộc chủ đầu tư di dời trạm BOT Cai Lậy đi vào tuyến tránh chứ không thể để tại vị trí như hiện nay.

"Nếu có 100 tài xế đứng ra kiện chủ đầu tư để yêu cầu di dời trạm BOT thì mình sẽ tư vấn và hỗ trợ pháp lý miễn phí trong suốt quá trình kiện tụng này” Luật sư này khẳng định.

DỰ ÁN BOT CAI LẬY - "TIỀN THẦY BỎ TÚI"

TTP

Sàn ô tô Việt Nam

  • Tags
Bình luận facebook